Föreningstämma

På föreningsstämmorna går vi igenom året som gått, diskuterar de ärenden och motioner som inkommit och blickar framåt mot kommande år.
Kallelse till föreningsstämman meddelas per post och anslås på anslagstavlan.