Byggnadsregler

Tänker du bygga om i din lägenhet?

Då finns det några saker du bör tänka på.
Nedan har vi listat vad som gäller i vår förening;
Enligt föreningens stadgar krävs tillstånd från styrelsen om du vill göra ändringar av befintliga ledningar för avlopp, ventilation, vatten eller ingrepp i bärande konstruktioner. Detsamma gäller vid annan väsentlig förändring.
Alla dessa arbeten skall utföras fackmannamässigt. Du ansöker genom att fylla i blanketten; Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet

I blanketten förbinder du dig också att följa dessa byggregler. Till blanketten fogas de bilagor som behövs för att visa vad som ska göras. Ansökan lämnas till styrelsen antingen i brevlådan i gatuhuset eller via mail.
Be din hantverkare hjälpa dig att upprätta ett underlag där det framgår vilka förändringar som görs i ledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation. Härigenom får föreningen dokumentation om de förändringar som görs i fastigheten. Tänk också på att vissa typer av ombyggnationer även kan kräva kommunens tillstånd. (stadsbyggnadskontoret)
Blanketten kan även Den kan också rekvireras via styrelsen.
Beslut och godkännande tas på kommande styrelsemöte.
Styrelsen är lekmän och om styrelsen har godkänt något som inte är förenligt med någon lag eller begränsning från t.ex. kommunen gäller lagar och kommunens regler över styrelsens beslut/godkännande.

Ventilation
Huset är av självdragsprincipen.
Det är absolut förbjudet att installera fläkt till frånluftskanalen i kök då detta stör hela fastighetens ventilation. Samma premisser gäller badrumsfläkt.
Frånluft sugs ut genom ventiler i kök, i badrum och övriga rum. In-luft tas från spaltventiler eller ventiler i kökets yttervägg. Undvik att bygga igen dessa, En regelbunden rengöring av ventilationskanaler utförs av på uppdrag av styrelsen. Du är skyldig att lämna ventilationsentreprenören tillträde vid OVK (Obligatorisk Ventilations kontroll), injustering och/eller rengöring av kanal-systemen.
Om entreprenören inte kan utföra sitt uppdrag p.g.a. lägenheten inte är tillgänglig, kan du som medlem drabbas av en merkostnad.
Felaktiga köksfläktar eller andra felaktiga installationer byggs om på den boendes bekostnad.

Spisfläkt

Endast friliggande kolfilterfläktar eller liknande är tillåtna. Fläkt får ej anslutas till kanal.

El
Du har rätt att med behörig elektriker dra om el i lägenheten.

Värme
Du har inte rätt att ta bort eller flytta vattenburna radiatorer, element, eller andra delar av
värme-systemet, utan styrelsens medgivande. En ny radiator bör ha samma prestanda som
den ursprungliga. Alla arbeten ska utföras av behörig montör, samt dokument angående förändring lämnas in. Vattenburen golvvärme är inte tillåtet.

Bärande väggar
Om du planera att göra förändringar i bärande väggar (Tegel, Betongväggar) krävs en beräkning och ritning av konstruktör. Denna ska bifogas ansökan. Du ansvarar själv som bostadsrättsinnehavare för detta. Ingrepp i bärande konstruktioner kan kräva bygganmälan.
Tänk på att om du öppnar upp väggar och förändrar planritningar med öppna ytor, bidrar även till förändrade luftflöden samt ljud i lägenheterna runt om kring.

Icke bärande väggar
Så kallade lättväggar (väggar av gips) kan normalt sett flyttas. Träväggar (stödväggar) har en viss bärande funktion och måste ha tillstånd från föreningen, bifoga ritningar samt byggansvarig. Om osäkerhet råder om förhållandena till exempel om en vägg är bärande eller inte, kan du tvingas anlita en besiktningsman att göra en för-, mellan- och slutbesiktning. Alla besiktningar betalas av lägenhetsinnehavaren.

Våtrum
Du har själv ansvar för yt- och tätskikt. Arbeten ska utföras i enlighet med sakervatten.se. Säkerställ att bolaget du tänker anlita är auktoriserade enligt branschreglerna och innehar försäkringar som täcker ev. problem under arbetet. Förändrade rörkopplingar måste dokumenteras till styrelsen.

Säkerhetsdörr
Får installeras på insidan av ytterdörren.

Ytterdörr
Får ej ändras eller bytas ut, bostadsinnehavaren står för målning av insidan av dörr och karm. Även reparation av dörr glas.

Kakelugn
Om kakelugn finns, skall användas eller installeras måste rökkanaler kontrolleras av fackmannamässig person. Bostadsinnehavaren står för detta.

Information
Tänk på att du måste förvarna dina grannar om att du ska låta bygga om din lägenhet.
Informera dem kring ombyggnaden ska ske och vilka moment som eventuellt kommer att vara särskilt störande.

Avstängning av vatten
Behöver du stänga av vattnet utanför din lägenhet så ska du kontakta styrelsen samt informera övriga boende i god tid innan avstängningen.

Avfall
Det är ej tillåtet att slänga byggavfall i soporna utan skall lämnas vid kommunens återvinningscentraler.

Några tips /information till er som skall bygga om;
Att bygga om innebär oftast mycket flytt av material i trapphusen, var noga med att skydda golv och väggar.
Ställ ej saker direkt emot väggen för att undvika skador. Var noga med att upplysa de hantverkare du anlitat om detta.
Se även till att det hålls rent och snyggt runt omkring.
Du ansvarar även för vilka du lämnar ut portkoder samt nycklar till.
Du bör se till att du har en hemförsäkring med utökat skydd för dig som bostadsinnehavare.
Säkerställ de hantverkare du anlitar är auktoriserade och följer bransch standarder, att de har nödvändiga försäkringar och har F-skattsedel och att bekräftelse på detta finns med i avtalet du skriver. Be bolaget beskriva hur de dokumenterar sitt arbete, vilka dokument som lämnas över vid arbetets slut samt vilka garantier som ges.
Ta reda på vem som är projektledare som kan kontaktas av både bostadsinnehavaren samt av föreningen vid behov.

Checklista för ombyggnad
1) Läs noga instruktioner från föreningen. Fyll i och lämna ansökan om tillstånd för ombyggnaden till styrelsen.
2) Gör de eventuella kompletteringar som behövs efter styrelsens beslut.
3) Informera grannar om dina planer. Sätt information på anslagstavlan.
4) Anlita enbart hantverkare med relevanta behörigheter och ansvarsförsäkringar.
5) Kontrollera gärna F-skattsedel och momsregistreringsbevis.
6) Följ noga de regler som gäller i vår förening. Notera att det ej är tillåtet med buller före 8.00 och efter 22.00 på vardagar samt före 10.00 och efter 22.00 på helgdagar. Var noga med att ta bort byggsopor samt städa trapphus/gård.
Skulle olyckan vara framme och något i trapphus eller på gården går sönder meddela styrelsen.

Ansökan – Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet

Recent Posts

  1. Uppdaterad policy – Andrahandsuthyrning Comments Off on Uppdaterad policy – Andrahandsuthyrning