Mäklarinformation

Brf Killingen 11

Är föreningen klassad som en s.k. oäkta eller äkta bostadsrättsförening?

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening sedan hösten 2013 (var innan dess en bostadsförening).

Äger föreningen marken?

Föreningen äger marken.

 Byggnadsår

1904

Antal lägenheter

32 st varav 7st ettor, 17st tvåor, 8st treor.

Gemensamhetsanläggningar

Tvättstuga, bastu, barnvagnshus, cykelrum och gasolgrill i anslutning till föreningens uteplats.

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme och vatten, Digital TV, Bas samt bredband 100/10 mbit.

Avfallshantering

Soprum/avfallsbehållare finns på gården för hushållssopor, metall, glas samt tidningar/papper. Möjlighet att slänga Grovsopor såsom kartong, elektronik, kemikalier finns ej i föreningens regi. Här hänvisar vi till av kommunen utsedda återvinningscentraler, närmast finns i Vanadisberget på Cederdalsgatan 7 (www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/roslagstulls-aterbruk). Alternativt kan du återvinna papper och förpackningar på närmaste FTI station, närmast är placerad på Frejgatan 61A (https://ftiab.se/).

Garage

Nej

Har avgiftsändringar diskuteras eller beslutats om i föreningen? Höjning/sänkning? Storlek? Vad avser ändringen? När börjar den gälla?

F.n. finns inget beslut (eller diskussion) kring avgiftshöjning/sänkning.

Är VA-stammar bytta, undersökta eller planerade att åtgärdas? Kök respektive badrum? Gäller detta hela fastigheten? 

6 av 10 stammar är utbytta. Det finns f.n. inget behov av att byta ut eller reparera befintliga stammar. Kontroll samt underhåll sker löpande. Avloppsstammarna i gathusets källare reparerades 2017. Fullständig stamspolning genomfördes 2015.
Stamspolning med okulärbesiktning är planerat att genomföras vintern 20/21.

Är elstigare bytta eller planerade att åtgärdas? 

Samtliga elstigare är utbytta.

Är fasaden åtgärdad eller planerad att åtgärdas? 

Samtliga fönster i såväl gathus som gårdshus restaurerades under 2017.
Ingen övrig åtgärd är f.n. planerad.

Är trapphusen åtgärdade eller planerade att åtgärdas? 

En fullständig trapphusrenovering genomfördes 2014.

Är taken åtgärdade eller planerade att åtgärdas? 

Ingen åtgärd är f.n. planerad.

Är grunden åtgärdad eller planerad att åtgärdas? 

Ingen åtgärd är f.n. planerad.

Typ av ventilation? Är något åtgärdat eller planerad att åtgärdas? 

Självdrag. Ingen åtgärd är f.n. planerad.

Tvättstuga? Utrustning? Planer?

Tvättstugan totalrenoverades under 2018 och består av en maskinpark från Electrolux: två tvättmaskiner, ett torkskåp och en torktumlare.

Är vinden exploaterad? Planer?

Nej. Ingen åtgärd är f.n. planerad.

Är det tillåtet att installera s.k ”riktig” köksfläkt eller enbart kolfilter?

Nej. Enbart fläktar med kolfilter som EJ är direkt kopplade till ventilationen är tillåtet.
Mekanisk ventilation får ej anslutas till ventilationssystemet eftersom dessa fläktar riskerar att störa självdraget i hela fastigheten och exempelvis skapa baksug.

Tas överlåtelseavgift ut? Kostnad? Köpare eller säljare?

Ja, Avgift enligt praxis (för information, kontakta Rådrum). Säljaren debiteras denna kostnad.

Tas pantsättningsavgift ut? Kostnad?

Ja, Avgift enligt praxis (för information, kontakta Rådrum).

Tillåts juridisk person som köpare?

Nej,

Hur ställer sig föreningen till delat ägande (kan exempelvis föräldrar äga 90% och ett barn 10%, även om den sistnämnde disponerar lägenheten)?

Delat ägande är tillåtet. Samtliga delägare skall godkännas som medlemmar.

Tillåts andrahandsuthyrning? Enligt vilka kriterier?

Ja, andrahandsuthyrning är tillåtet upp till maximalt 24 månader. Ansökan lämnas till styrelsen som därefter beaktar ansökan (se separat information om andrahandsuthyrning).

Får lägenheten nyttjas som övernattningslägenhet eller kräver ni att de som bor där också är skriven där (ej att förväxla med uthyrningslägenhet)?

Ägaren disponerar och ansvarar över sin lägenhet enligt våra stadgar och ordningsregler.

Obligatoriska åtaganden för medlemmarna så som t.ex. vår/höststädning?

Vår- och höststädning är ej obligatorisk, men det är förväntat att medlemmar deltar. Detta är ett sätt att hålla nere kostnaderna samt skapa trivsel och gemenskap i föreningen.

Är det något övrigt som den framtida köpare bör känna till om huset och eller föreningen?

Någon kontaktperson lämnas ej ut i prospektet, däremot kan det vara så att någon/några i slutstadiet av försäljning har en del frågor som hon/han vill ha besvarade av någon annan än fastighetsmäklare eller säljaren. Vem kan denne/dessa spekulanter ringa och på vilket nummer?

Frågor ställs till; Jens Haenel, jens.haenel(at)dobelnsgatan87.se

Vart skickas medlemsansökan för den nya köparen?

Till vår förvaltare;
Nabo Sickla AB
Hesselmans Torg 5
Box 3 131 06 Nacka
Tel: 010-288 00 00

Mejladress; support@nabo.se

Se även;
Föreningens stadgar
Föreningens ordningsregler
Föreningens byggregler