Historia

1902 Tomten köps av droskägare Larsson, grannar är två andra droskägare, bla. Sellberg.

1902-1904 Huset byggs.

1907 Tankar finns om att inrätta butikslokaler i gathusets bottenplan.

1920 Bostadsföreningen bildas.

1920 Under 20-talet installeras WC.

1921 Samtliga dörrar renoveras, velocipedställ införskaffas och gårdarna cementeras.

1922 Gathusets tak renoveras.

1924 Sättningssprickor i gårdshus lagas.

1926 Nytt plåttak på gathuset, råglas i trapphusens fönster, förstärkning av grundmurar efter sprickbildningar och trapphusen målas.

1932 Målning av tak utförs.

1937 Målning av tak, ny plåt på murarna, målning av fasader, omputsning av gavlar och gårdshus baksida, sättning på bakgården renoveras.

1938 Centralvärme installeras, reparation av stammar och nya WC. Nya fönster i “helrent Norrlandsträ med A-glas” installeras, nya gasledningar och nya gasspisar från Kockums. Vedkällare görs om till matkällare, cementgolv i källare, ny belysning i källare.

1940 Luftskyddsrum konstrueras.

1942 Nya skiljetungor och beslag skorstenar.

1947 Samtliga plåttak repareras.

1949 Målning av trapphus.

1950 Målning av tak och fönster.

1952 Reparation av sönderrostade takplåtar och tak, takfris skadad.

1954 Reparation av avloppsledningar.

1956 Målning av tak och fönster.

1959 Putsning av fasader.

1962 Fastigheten får växelström.

1965 Målning av tak.

1967 Fasad på bakgården repareras och fönster målas.

1970 Centralantenn, ny el vindar.

1971 Reparation tak gathusets gårdssida, målning tak, trapphus målas.

1972 Plåtränna åt gatan, taket på gathuset byts, sista portvakten.

1973 Målning fönster och tak.

1975 Fjärrvärme, tork, mangelrum. Cykelrum inreds i det tidigare pannrummet. Målning fönster åt gata och bakgård.

1979 Nya köksstammar, nya kall- och varmvattenledningar till köken.

1980 Nya föreningsstadgar.

1981 Nya ordningsregler och plåt på gårdshusets gavel.

1983 Ombyggnad mellangården, marktegel, planteringar och gräsmatta. Nytt sophus.

1985 Bastu, toalett och omklädningsrum i källare.

1986 Fönstermålning.

1987 En rörstam för WC bytes i gårdshuset och nu är 6 av 10 stammar bytta.

1988 Ordningsreglerna revideras.

1992 Kabel-TV kommer till fastigheten. Fasadrenovering och nya stuprännor, ommålning av trapphus och portar.

1993 Nya elstigare från källare till lägenheter. Jordfelsbrytare. 3-fas. Förberedelser för elspisar, dock bör Energiverket först dra ny ledning till fastigheten.

1995 Den obligatoriska ventilationskontrollen utförs.

1996 Målning och renovering av fönster.

1997 Renovering av tvättstugan.

1998 Omläggning av tak.

2000 Nya balkonger.

2001 Slipning av golv i entréer och trappuppgångar.

2002 Brandvarnare utdelas.

2004 Ny ventilation i tvättstugan.

2004 Ommålning av tvättstugan.

2004 Renovering av dörrar i entréer och trapphus.

2004 Renovering av bastun.

2005 Komplettering av 5 balkonger.

2007 Ny värmeväxlare installerad.

2008 Energideklaration.

2008 Spolning av stammarna.

2010 Omputsning av murar, bakgård och innergård. Målning av murplåt.

2010 Radonmätning.

2011 Nytt förvaringshus för barnvagnar.

2013 Ombildning till BRF från att ha varit en bostadsförening.

2013 Installation av värmekabel på gathusets tak.

2014 Renovering av trapphus.

2014 Fasaden repareras.

2015 Stamspolning.

2017 Samtliga fönster restaureras och målas.

2018 Helrenovering av tvättstugan.

2019 Underhåll och uppfräschning av bastu.

2020 Reparation av gårdsmur.

2021 Stamspolning samt Kamerainspektion av alla stammar.

2021 Expansions-, tryckkärl till VVS värme/element utbytt