Föreningens grill

Regler & Anvisningar

Föreningen har införskaffat en Gasolgrill som får användas av alla myndiga medlemmar när det är säsong. Bokning av gasolgrillen görs på bokningsschema som finns uppsatt nere i källaren. Då det finns uppenbara risker i samband med grillning så uppmanar vi alla som planerat att använda grillen att läsa nedan sammanfattande anvisningar i samband med grilltillfället och även ta en titt i den fullständiga manualen för att få tillgång till all information.

Rengöring:

Inför varje grillning så bör droppsamlaren tömmas och rengöras. Droppsamlaren går att använda flera gånger så rengör denna lite försiktigt. Efter grillning så förväntas medlemmen skrapa rent av gallret.

Tändning:

1. Se till så att gasflaskan är öppen genom att vrida i riktningen “open”.

2. Öppna locket

3. Ställ gasreglaget som finns på Gasolgrillen till läge “start/hög”

4. Håll inne den röda tändknappen tills hela brännaren är igång.

5. Stäng ner locket cirka 5-10 minuter för att förvärma grillen.

6. Öppna lock och börja grilla. Grilla med fördel med stängt lock.

Avstängning:

1. Ställ gasreglaget på gasolgrillen till avstängt läge –  “OFF”

2. Vrid av gastuben genom att vrida i riktningen “close”.

Mer detaljerad läsning (utdrag ur manual) finns nedan. Även kopia av hela manualen finns att läsa.

Manual för Weber Grill  (utskriven version finns vid bokningsschemat)