Skadeanmälan

Vi ser gemensamt om vår fastighet.
Upptäcker du en skada som behöver åtgärdas, kontakta oss i styrelsen.

Om t.ex en vattenskada uppstår i din lägenhet ber vi i styrelsen dig att åtgärda ärendet i följande steg:

1) Kontakta oss i styrelsen. Vi behöver vara informerade om skadan bland annat för att kunna bedöma om skadan kan påverka utrymmen utanför din lägenhet, t.ex. dina grannars lägenheter. Om så är fallet, eller om skadan uppstått utanför din lägenhet behöver vi kontakta föreningens försäkringsbolag.

2) Kontakta ditt försäkringsbolag och rådgör med dem. Observera att de ofta måste se skadan innan den åtgärdas för att du ska få ersättning.

3) Skadan åtgärdas på överenskommet sätt

Mer information om vad du själv ansvarar för när det gäller skador som behöver åtgärdas i din lägenhet finns i föreningens stadgar.