Stadgar

STADGAR

Här finns föreningens stadgar att läsa och ladda ner: Brf Killingen 11 – STADGAR 2016

Alla medlemmar är skyldiga att känna till stadgarna och följa dem.
Det är därför också viktigt att varje ny medlem tar del av dessa
i samband med inträdet i föreningen.

Föreningens stadgar uppdaterades senast 2016-09-04.